ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΤο Σωματείο "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ" ιδρύθηκε και εδρεύει στο Αγρίνιο από τις 3-12-2013.

Σκοπός του Σωματείου είναι:

Η προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των βασικών για την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια αγαθών: της ενέργειας, του νερού, της υγείας, της στέγασης, της παιδείας και της ασφάλισης για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, καθώς και η εξασφάλιση της ισόμετρης και ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά.

Η ολόπλευρη αλληλεγγύη στους στερούμενους τα ανωτέρω αγαθά και η συμβολή στην οργάνωσή τους για την συλλογική διεκδίκηση φθηνής, ποιοτικής, κοινωνικά δίκαιης και ανεμπόδιστης χρήσης τους ως αναγκαίου όρου συντήρησης της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η εναντίωση και επαγρύπνηση απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια και απόπειρα υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης των τομέων αυτών της ενέργειας και του νερού, καθώς και των δικτύων διανομής τους.

Το  Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση  των  σκοπών του  με κάθε πρόσφορο μέσο και νόμιμη ενέργεια, κυρίως δε με τα ακόλουθα:

α)  Με τον σχεδιασμό,  συντονισμό,  οργάνωση και προώθηση  κάθε είδους εκδηλώσεων, δράσεων, παραστάσεων διαμαρτυρίας, διεκδικήσεων στα πλαίσια του σκοπού του.

β) Με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων, εντύπων και υλικού.

γ) Με την υλική και ηθική συμπαράσταση των μελών της.

δ) Με την οργάνωση εργαζόμενων και ανέργων και το συντονισμό της δράσης τους για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της ζωής τους από τον αποκλεισμό τους από τα δημόσια αγαθά.